vacaturenummer: 2021014

Over ROC Rivor
ROC Rivor is een relatief klein en kwalitatief sterk ROC midden in het Rivierengebied. ROC Rivor biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn in totaal 7 locaties verdeeld over Geldermalsen en Tiel. De hoofdvestiging is aan de Bachstraat in Tiel.

Om in te spelen op ontwikkelingen in de markt en te zorgen voor een toekomstbestendige school, is ROC Rivor ingericht in twee eenheden. Niet afzonderlijk van elkaar, maar als twee huizen onder één Rivor-kap. In het eerste huis richten we ons op initieel onderwijs (inclusief VAVO). In het tweede huis op Leven Lang Ontwikkelen. In dit huis worden Educatie, Inburgering, Diplomaroute en de contractactiviteiten als producten ondergebracht. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe producten om dit huis verder uit te bouwen.

Voor het tweede huis zoeken we nu een projectleider met aandachtsgebied Volwasseneducatie en Inburgering.
Een projectleider heeft een aantal projecten onder zich in een specifieke markt. De projectleider neemt daarnaast zitting in regionale overleggen die zich richten op markt en onderwijs. Wij zijn op zoek naar een projectleider die het als een uitdaging ziet om op basis van onderzoek en analyse te adviseren over het aanbieden van nieuwe producten en om projecten te vertalen naar concrete stappen, deze goed te laten verlopen en tot een succes te maken. De projectleider legt dus de verbinding tussen markt, werknemers van bedrijven in deze markt en de toekomstige student en gaat de stakeholders enthousiasmeren. De projectleider is er verantwoordelijk voor dat het projectplan binnen de contractvoorwaarden, de gestelde eisen, planning en begroting gerealiseerd wordt.


Wat ga je doen?

 • Het opbouwen en onderhouden van een relevant intern en extern relatienetwerk (CRM);
 • Het doen van onderzoek naar en analyseren van de concrete behoefte aan (innovatieve) opleidingen (producten en diensten) in het kader van LLO;
 • Het adviseren van het management over het aanbieden van nieuwe producten of het aanpassen van vigerende producten;
 • Het opzetten en implementeren van projecten;
 • Het leidinggeven aan (ingeleende) medewerkers;
 • Het bewaken van de te bereiken resultaten;
 • Het verzorgen van het budgetbeheer en de financiële verslaglegging;
 • Het voorbereiden van de interne en externe communicatie c.q. verantwoording met betrekking tot de resultaten;
 • Het evalueren van uitgevoerde projecten.

Herken jij je in het volgende profiel?

Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen, houden aandacht voor hun ambitie en zijn bereid te blijven leren.

Zij onderzoeken waar hun passie en mogelijkheden liggen en passen dit toe in hun werk om zichzelf te verbeteren. Daarnaast stellen wij de volgende eisen aan deze functie:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Inhoudelijke kennis van volwasseneneducatie en inburgering;
 • Commercieel inzicht in de relatie van het onderwijs tot de markt;
 • Ervaring met projectmatig werken en projectbewaking;
 • Vaardig in het inschatten van belangen van diverse stakeholders;
 • Ervaring met integrale advisering;
 • Ervaring in het aansturen van een projectteam;
 • In staat om mensen te motiveren en progressie gericht aan te spreken;
 • In staat om te delegeren en hierbij actief te communiceren;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Teamspeler die belangen en verwachtingen kan managen;
 • Verbinder met probleemoplossend vermogen;
 • Kennis van de planning en control cyclus (PDCA) en risicomanagement;
 • Klantgericht en pro-actief.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Marjon van de Ven, manager Leven Lang Ontwikkelen, telefoonnummer 06-41234050 of marjonvandeven@rocrivor.nl.

Wat bieden we jou aan?

 • Een salaris met een maximum van € 4.939- bruto per maand bij een fulltime benoeming (schaal 11, cao mbo);
 • Een aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar.

Interesse?

Als je je herkent in het bovenstaande profiel, dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature. Je kunt je schriftelijke sollicitatie tot en met 18 juni 2021 richten aan Tanja de Jong, hoofd stafdienst P&O via solliciteren@rocrivor.nl.