Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau in de regio Rivierenland is in vergelijking met andere regio’s laag. Bijna 50% van de werkenden of werkzoekenden heeft geen startkwalificatie. Daarnaast wordt duidelijk dat met name het aantal laaggeletterde jongeren en aantal volwassenen van 30 jaar en ouder met een Nederlandse achtergrond hoger is dan het landelijk gemiddelde. Met percentages die variëren van 10% tot maar liefst 20% van de desbetreffende groep inwoners in de regio Rivierenland. Om die reden hebben de acht gemeenten in de regio Rivierenland de handen ineen geslagen om samen met de taalaanbieder ROC Rivor en onderzoeksbureau Artéduc nauwkeurig naar de achterliggende problematiek te kijken.

TOS
TOS bij volwassenen is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal (of talen, bij meertaligheid) waarbij beperkingen in het begrijpen en/of produceren van taal op de voorgrond staan. Deze beperkingen leiden tot problemen in het dagelijks functioneren. De problematiek van TOS onder volwassenen is groot. Naar schatting heeft 3% van de volwassenen TOS (InfoNu.nl, 2021). Dat zijn in totaal circa 414.167 inwoners in Nederland (CBS, 2021a; CBS, 2021b). In sommige regio’s van het land gaat het hierbij om een groot aantal mensen. Dat zijn met name de regio’s waar het aantal laaggeletterden en praktisch opgeleiden hoog zijn. Eén van deze regio’s is de regio Rivierenland.


Voor eventuele deelname aan de bijeenkomst van 15 februari om 15.30 uur of voor meer informatie kunt u contact opnemen educatie@rocrivor.nl onder vermelding van 'Bijeenkomst TOS'.