Update 31-3-2020 - 09.15 uur

Dinsdagavond 31 maart is de persconferentie omtrent het verlengen van de maatregelen rondom het coronavirus. Graag laten we hierbij weten dat we jullie zo snel mogelijk, maar ook zorgvuldig zullen informeren over de gevolgen voor het onderwijs bij ROC Rivor. Studenten en medewerkers worden hier woensdag (einde middag) over geïnformeerd. Houd dus vooral je studentenmail en It’s learning in de gaten.

Examens

Alle examens t/m 6 april gaan niet door. Onder examens verstaan wij:

  • (praktijk) examens
  • Online examens
  • VAVO-examens
  • CITO examens

Deze examens gaan we plannen voor de periode na 6 april. Je ontvangt hier nog informatie over. Blijf It’s learning, onze website en je studentenmail in de gaten houden voor actuele informatie.

Onderwijs op afstand

Per opleiding bekijken we hoe we op afstand contact met je kunnen houden, zodat je geen of zo min mogelijk achterstand oploopt. Er zal dus op een andere manier invulling aan het onderwijs worden gegeven. Meer informatie hierover volgt via je opleiding.

Stages

Stages gaan gewoon door zolang je welkom blijft bij je stagebedrijf. Als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat. Neem hierover contact op met je bpv-begeleider.

Diplomering

Je kunt je diploma op komen halen op school, mits je gezondheid dat toelaat.

Informatie aankomende studenten

Wil jij volgend jaar starten met een mbo-opleiding, maar heb je nog vragen? Lees hier informatie voor aankomende studenten.

Intakes

De intakes vinden niet meer op school plaats, maar alleen nog online/telefonisch. Intakes gaan dus nog steeds door.

Vragen?

Nieuwe informatie komt sowieso altijd op It’s learning te staan. Blijf hier dus regelmatig op kijken. Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen met je slb-er.

Ouders/verzorgers

Zondagavond 15 maart zijn ook alle ouders/verzorgers per mail geïnformeerd over de sluiting van onze locaties en de maatregelen rondom het coronavirus. Wij merken dat deze mail niet bij alle e-mailadressen is aangekomen.

Wij verzoeken ouders de website van ROC Rivor in de gaten te houden voor de meest actuele informatie. Ook wordt de actuele informatie via het studentenportaal It's Learning gecommuniceerd.

Indien u als ouders/verzorger vragen heeft, neem dan contact op via 0344 656200.

FAQ: Bekijk hier de veel gestelde vragen over het coronavirus en onze school.

Update 12 maart 2020, 17.45 uur:

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor iedereen in Nederland geldt: als je verkouden bent, hoest of koorts hebt, is het advies thuis te blijven. ROC Rivor volgt deze richtlijnen voor studenten en medewerkers en roept hen op om bij deze griepverschijnselen niet naar school te komen. Meld je in dit geval ziek op de gebruikelijke manier.

Mocht het advies vanuit het RIVM veranderen, dan houden we je op de hoogte. Kijk regelmatig op It’s learning en onze website. Houd zelf ook de adviezen vanuit het RIVM in de gaten.

Ben je minderjarig? Laat dit bericht dan ook aan je ouders of verzorgers zien.