De lockdown is verlengd tot en met 9 februari. Dit heeft ook gevolgen voor het mbo-onderwijs. Dat betekent dat we nog steeds afstandsonderwijs geven, oftewel: je volgt je lessen (voornamelijk) online. Er zijn echter een paar uitzonderingen.

Officieel duurt de lockdown voor het onderwijs t/m 9 februari. Omdat het een week later voorjaarsvakantie is (15 februari), heeft het bestuur van ROC Rivor besloten het afstandsonderwijs te verlengen t/m de voorjaarsvakantie (dus t/m 21 februari = einde vakantie). We hopen natuurlijk na de voorjaarsvakantie wel weer zoveel mogelijk fysiek onderwijs te kunnen geven.

Lees hieronder informatie over periode 2 (t/m 31 januari) en periode 3 (vanaf 1 februari).

Periode 2 (t/m 31 januari):

 • Je volgt voornamelijk online les, waarbij je je houdt aan de gedragscode.
 • Het volgen van praktijkles op locatie geldt alléén voor examenklassen/voorbereiding op examens (en dus niet voor alle studenten). Dit doen we om drukte op school te vermijden en zo verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Alle toetsen en examens gaan gewoon door op locatie zoals gepland, tenzij dit anders wordt aangegeven.
 • Kijk in de app voor je actuele rooster.
 • Is het voor jou niet mogelijk om thuis te studeren? Dan ben je welkom op onze hoofdlocatie (Bachstraat). Stem dit altijd af met je slb-er of mentor.
 • Onze locaties blijven open, met uitzondering van de locatie Voor de Kijkuit. Deze is vanaf 4 januari tijdelijk gesloten. Je komt alleen naar school voor een toets/examen, praktijkonderwijs (examenklassen) of indien je met toestemming van je slb-er/mentor op school mag studeren. Heb je corona-gerelateerde klachten? Dan blijf je thuis. Raadpleeg bij twijfel altijd de beslisboom.
 • Op alle locaties gelden de corona-maatregelen zoals je al gewend was (1,5 m. afstand houden, looproutes, dragen van een mondkapje etc.). We verwachten dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en na het onderwijs direct naar huis gaat.
 • Stages gaan door zolang je welkom bent bij het stagebedrijf.

Periode 3 (vanaf 1 februari):

 • Examens en toetsen mogen op locatie doorgaan;
 • Praktijklessen op locatie gaan door voor alle leerjaren, tenzij dit niet kan binnen de gestelde RIVM richtlijnen;
 • Overige (niet-praktijk)lessen worden online gegeven;
 • SLB is online, tenzij fysiek / op locatie noodzakelijk is. Kijk hiervoor op je rooster;
 • Opvang/zorg voor kwetsbare jongeren op school.

Praktijklessen

Afgelopen weken hebben alleen de examenklassen praktijklessen op locatie gevolgd. Vanaf 1 februari (periode 3) gaan de praktijklessen voor alle leerjaren op locatie door, maar alleen als we ons hierbij aan de RIVM maatregelen kunnen houden. De overheid geeft ruimte om praktijklessen voor alle leerjaren aan te bieden en deze ruimte zullen we vanaf periode 3 dan ook benutten. We hopen zo leerachterstand zoveel mogelijk te voorkomen.

Belangrijke informatie over het coronavirus en ROC Rivor.

Lees hieronder alle informatie en maatregelen rondom het coronavirus en ROC Rivor. Check ook regelmatig It's Learning en deze webpagina voor nieuwe updates!

Het is belangrijk dat je je aan de RIVM-maatregelen houdt:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand
 • Draag een mondkapje
 • Was regelmatig je handen
 • Volg instructies op school
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ben je afwachting van de testuitslag? Dan moet je thuisblijven en volg je je lessen online.

Overige maatregelen

Voor de veiligheid en rust in de schoolgebouwen zijn er naast de standaard (hygiëne)maatregelen de volgende extra afspraken:

- Binnenkomst: bij binnenkomst loop je direct door naar je lokaal en daar wacht je tot de les begint. Het is helaas voorlopig niet mogelijk om in de aula plaats te nemen.

- Lokalen: alle tafels en stoelen staan op veilige afstand van elkaar. Niet alle klassen kunnen in één lokaal terecht. Vaak zal de klas dan ook gesplitst zijn. De tafels en stoelen, eventuele gereedschappen en gebruikt materiaal worden na wisseling van klas schoongemaakt. Er staan schoonmaakmiddelen in elk lokaal.

- Catering: er is geen catering aanwezig. Neem dus je eigen eten en drinken mee.

- Pauzes: pauzes vinden plaats in het lokaal. Het is niet mogelijk om in de aula te pauzeren.

- Toiletten: maak alleen gebruik van de toiletten indien dit niet anders kan.

- Looproutes: Volg de looproutes en wanneer je het gebouw moet verlaten, doe je dit via de aangewezen (nood)uitgang.

- Mondkapjes: mondkapjes zijn vanaf 1 december 2020 in openbare ruimtes verplicht. Een school valt daar ook onder. Dat betekent concreet dat er in alle gangen, hallen, gezamenlijke toiletruimtes en in de praktijklokalen mondkapjes gedragen worden. In de lokalen hoeft dit niet. Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen.

- Gezondheidscheck: steekproefsgewijs zullen we bij binnenkomst een gezondheidscheck afnemen. Hierbij meten we je lichaamstemperatuur (middels een infrarood thermometer) en stellen we een aantal controlevragen. Studenten van de opleiding beveiliging helpen hierbij. Het meewerken aan deze gezondheidscheck is op vrijwillige basis.

Heb je een huisgenoot met klachten of ben je in aanraking geweest met iemand die positief getest is op het virus? En twijfel je wat te doen? Bekijk hier de beslisboom die je helpt om juist te handelen.

Let op: wijziging in quarantaineregels vanaf 1 december 2020

Zit je in quarantaine maar heb je zelf geen klachten? Dan kun je een testafspraak maken op of na de vijfde dag nadat je nauw contact had met iemand met corona.

Is de testuitslag negatief? Dan mag je uit quarantaine. Als je gezondheid verandert en je (opnieuw) klachten krijgt, laat je dan nog een keer testen. Blijf weer thuis tot de uitslag bekend is.

Is de testuitslag positief? Dan blijf je thuis en blijf je in quarantaine. Je volgt de instructies van de GGD.

Laat je je niet testen? Dan geldt de 10 dagen quarantaine.
Krijg je tijdens de quarantaine klachten? Dan laat je je sowieso testen.

Op deze FAQ-pagina staan de veelgestelde vragen over het coronavirus en ROC Rivor.

Vragen over het coronavirus en ROC Rivor kun je stellen via corona@rocrivor.nl.

Vanaf 16 december stappen we over op (voornamelijk) online les.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Examens en toetsen mogen op locatie doorgaan;
 • Praktijklessen mogen op locatie doorgaan. Let op: ROC Rivor kiest er voor om praktijklessen alléén voor de examenklassen/ voorbereiding examens door te laten gaan.
 • Opvang / zorg voor kwetsbare jongeren is op locatie.

In je rooster zie je of je les op locatie of online wordt gegeven.

Specifieke rooster informatie voor jouw klas of opleiding is online via It’s Learning in te zien.

Uitganspunten periode 3 (vanaf 1 februari) op een rijtje:

- Examens en toetsen mogen op locatie doorgaan;

- Praktijklessen op locatie gaan door voor alle leerjaren, tenzij dit niet kan binnen de gestelde RIVM richtlijnen;

- Overige (niet-praktijk)lessen worden online gegeven;

- SLB is online, tenzij fysiek / op locatie noodzakelijk is. Kijk hiervoor op je rooster;

- Opvang/zorg voor kwetsbare jongeren op school.

Je mag alleen naar school als je gezond bent en geen klachten hebt die kunnen wijzen op corona, zoals (neus)verkouden, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Heb je wel een van deze gezondheidsklachten? Blijf dan thuis en laat je testen! Afhankelijk van de testuitslag mag je wel of niet naar school.

Meld je indien nodig ziek op de gebruikelijke manier. Ben je weer beter? Dan moet je dit ook melden.

Ben je net terug van vakantie uit een gebied met code oranje/rood? Dan gelden de richtlijnen van de overheid/RIVM. Dat betekent dus in zo’n geval dat je in quarantaine moet. Meld je in dit geval ook ziek.

Beslisboom voor studenten over het coronavirus