Alle studenten van ROC Rivor hebben via hun studentenmail informatie ontvangen over de update van de coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie op 26 november. Check je studentenmail voor alle informatie.

Informatie en maatregelen bij ROC Rivor

Lees hieronder alle actuele informatie en maatregelen rondom het coronavirus en ROC Rivor. Check ook regelmatig It's Learning en deze webpagina voor nieuwe updates!

  • je blijft thuis bij klachten en laat je testen;
  • je draagt op school een mondkapje wanneer je je verplaatst van A naar B. Doe je dit niet, dan heeft dat vanaf nu ook echt gevolgen (lees meer hierover onder het kopje ‘mondkapjes’);
  • was en ontsmet regelmatig je handen;
  • op alle locaties hanteren we looproutes;
  • houd in de gangen 1,5 meter afstand;
  • neem 2x per week een zelftest af. De gratis testen zijn beschikbaar via de portal: www.zelftestonderwijs.nl;

Het dragen van een mondkapje is vanaf maandag 8 november verplicht wanneer je je verplaatst van A naar B. Het mondkapje mag af wanneer je in de les of aula zit etc. Wij vragen je met klem om je aan deze maatregel te houden.

Uitzondering
Studenten die door medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, dienen dit ter plekke aan te kunnen tonen. Dit kan op verschillende manieren, waaronder het tonen van een verklaring. Meer informatie hierover lees je op de website van rijksoverheid.

Heb je een huisgenoot met klachten of ben je in aanraking geweest met iemand die positief getest is op het virus? En twijfel je wat te doen? Bekijk hier de beslisboom die je helpt om juist te handelen.

Update beslisboom

Naar aanleiding van het nieuwe (zelf)testbeleid dat per 3 dec is ingegaan, zijn ook onze beslisbomen weer aangepast. Wanneer je positief test op corona meld je dit altijd bij de receptie, zie de stappen in de beslisboom.

Het ziek melden verloopt verder nog steeds via de gebruikelijke procedures.

Moet je zelf in quarantaine?

Studenten die noodgedwongen thuis moeten blijven i.v.m. quarantaine dienen er zelf voor te zorgen dat ze hun lessen online kunnen volgen. Dit kan door het streamen van de les via een klasgenoot.

Moet de klas in quarantaine?

De GGD adviseert de school met klem om bij besmetting van drie of meer personen in een klas, de hele klas in quarantaine te laten gaan en op dag 5 te laten testen. Wanneer dit het geval is, ontvang je hier altijd apart bericht over. Dit heeft uiteraard direct grote gevolgen voor je lessen, maar bijvoorbeeld ook voor je stage. Lessen zullen dan, i.o.m. de coördinator, online plaatsvinden.


Let op: bij een quarantaine advies n.a.v. besmetting klasgenoot/docent op school, dien je zelf met je stagebedrijf of werkplek af te stemmen of het advies van quarantaine ook daar geldt.

Het afnemen van een zelftest is erg belangrijk. Wij vragen iedereen met klem om twee keer per week een zelftest af te nemen.

Zelftest bij milde klachten

Met ingang van 3 december mag iedereen met (milde) klachten een zelftest afnemen of zich laten testen bij de GGD. Voorheen gold het advies om geen zelftest af te nemen bij klachten. Met een negatieve (zelftest)uitslag mag je naar school. Bij een positieve uitslag van de zelftest, maak je ter bevestiging van de uitslag een testafspraak bij de GGD. Je blijft thuis tot de uitslag bekend is. Bekijk altijd de beslisboom voor hoe te handelen bij klachten.

Zelftest aanvragen en instructies
Het aanvragen van een zelftest is gratis en centraal geregeld via een landelijke portal op www.zelftestonderwijs.nl. Studenten en medewerkers van ROC Rivor kunnen hier met hun persoonlijke inloggegevens van school inloggen om een zelftest aan te vragen. Per aanvraag ontvang je een aantal gratis zelftesten. In je eigen accountomgeving op deze website zie je per welke datum je de volgende gratis set kunt aanvragen.

Met een zelftest heb je binnen 30 minuten de uitslag. Op zelftestonderwijs.nl vind je tevens veel gestelde vragen over o.a. aanvragen en bezorging, maar ook de instructies voor het afnemen van de zelftest. Raadpleeg daarom deze website voor alle actuele informatie over zelftesten in het mbo.

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Je hoeft geen bewijs van een negatief testresultaat te laten zien om toegang te krijgen tot school. Wel vragen we met klem om twee keer per week een zelftest af te nemen.

Uitslag test
Bij een negatieve testuitslag kun je gewoon naar school. Geeft jouw zelftest een positieve uitslag? Vermijd contacten en laat je z.s.m. testen bij de GGD. De testuitslag van de GGD is leidend!

Kleine voorraad zelftesten op locaties ROC Rivor
De zelftest vraagt iedereen zelf via de landelijke portal aan. Daarnaast heeft ROC Rivor een basisvoorraad aan zelftesten ontvangen, die naar eigen inzicht kan worden ingezet voor onvoorzien en incidenteel gebruik, voor personen die niet via de portal zelftesten kunnen aanvragen, of voor gericht gebruik waar dat gewenst is (bijvoorbeeld voor het gebruik voorafgaand aan praktijkonderwijs). Op alle locaties van ROC Rivor is een kleine voorraad aanwezig, verkrijgbaar bij de receptie of de conciërges.

Meer informatie en veel gestelde vragen
Op de websitewww.zelftestonderwijs.nl is meer informatie te vinden over de aanvraag en afname van de zelftest.

Je mag alleen naar school als je gezond bent en geen klachten hebt die kunnen wijzen op corona, zoals (neus)verkouden, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Heb je wel een van deze gezondheidsklachten? Blijf dan thuis, volg de beslisboom en laat je testen (zelftest bij milde klachten, GGD-test bij zware klachten). Afhankelijk van de testuitslag mag je wel of niet naar school.

Meld je indien nodig ziek bij de receptie van ROC Rivor (0344 65 62 00). Ben je weer beter? Dan moet je dit ook melden.

Het onderwijs gaat nog steeds zoveel mogelijk fysiek door, maar het komt steeds vaker voor dat we moeten overschakelen op online les. Dit gebeurt altijd in overleg met de coördinator. En hoewel we lesuitval altijd proberen te voorkomen, zal dit soms onvermijdelijk zijn.

Studenten en quarantaine
Studenten die noodgedwongen thuis moeten blijven i.v.m. quarantaine dienen er zelf voor te zorgen dat ze hun lessen online kunnen volgen. Dit kan door het streamen van de les via een klasgenoot.

De sluitingstijd van 17.00 uur en aanvullende regels voor winkels, horeca, etc. hebben impact op de stagemogelijkheden van onze studenten. Ook hebben we te maken met het feit dat voor bepaalde stages een QR-code verplicht is. Het is aan de werkgever om hierin beleid te maken, niet aan ROC Rivor. Ook als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat. Neem hierover contact op met je bpv-begeleider.

Voor de studenten die geen stage kunnen lopen, worden geen vervangende lessen georganiseerd. De studenten moeten de stage, later, alsnog afmaken.

Zorgen om stage?

Misschien maak je je zorgen over het onderwijs of een stage die je later dit schooljaar gaat lopen. Dat is begrijpelijk, want de toekomst is onzeker en door corona zijn er minder stageplekken. Weet dat we er vanuit school alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je lessen kunt volgen en straks ook stage kan lopen.

De indeling van de klaslokalen blijft ongewijzigd; wanneer je zit in het lokaal mag het mondkapje af. Vanzelfsprekend worden de klaslokalen goed geventileerd en worden er regelmatig CO2 metingen uitgevoerd.

Als je gezond bent, verwachten wij dat je je lessen volgt zoals op je rooster staat aangegeven. Dat betekent dus dat je ook naar school komt als daar de les plaatsvindt. Op alle locaties van ROC Rivor staat veiligheid voorop en zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Iedereen dient zich aan die maatregelen te houden. Let er zelf ook op dat je altijd goed afstand houdt.

We houden de situatie op school en in de klassen nauwlettend in de gaten. Zodra er een verhoogd risico ontstaat door bijvoorbeeld een stijging van besmettingen binnen een klas, grijpen we in en kan er besloten worden om een korte periode over te gaan op online lessen. Je hoort van je slb’er als jouw klas overgaat op online lessen en hoe lang dit zo blijft. Ook zie je dit dan terug in het rooster. Maak je je zorgen? Bespreek dit dan altijd met je slb-er. Het delen van je zorgen lucht op en zorgt ervoor dat we je kunnen helpen.

Heb jij of hebben je ouders/verzorgers vragen? Je kunt corona-gerelateerde vragen altijd mailen naar corona@rocrivor.nl.

In deze onzekere tijd is het niet gek dat je je zorgen maakt of piekert. Blijf er niet mee rondlopen en praat erover met je slb-er of mentor. Zo kunnen we je zo goed mogelijk helpen.

Beslisboom 03-12