Infographic 2.0 corona

Inmiddels is het schooljaar in volle gang. We zijn blij dat we, met de nodige aanpassingen en maatregelen, toch zoveel mogelijk lessen op school kunnen geven. Tijdens de persconferentie van 13 oktober gaf de premier aan dat er voor het mbo-onderwijs niets verandert. Dat betekent dat je je lessen volgt zoals op het rooster aangegeven. Je krijgt zoveel mogelijk les op school.

Belangrijke informatie over het coronavirus en ROC Rivor.

Lees hieronder alle informatie en maatregelen rondom het coronavirus en ROC Rivor. Check ook regelmatig It's Learning en deze webpagina voor nieuwe updates!

Het is belangrijk dat je je aan de RIVM-maatregelen houdt:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Was regelmatig je handen
  • Volg instructies op school
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ben je afwachting van de testuitslag? Dan moet je thuisblijven en volg je je lessen online.

Overige maatregelen

Voor de veiligheid en rust in de gebouwen zijn er naast de standaard (hygiëne)maatregelen de volgende extra afspraken:

- Binnenkomst: bij binnenkomst loop je direct door naar je lokaal en daar wacht je tot de les begint. Het is helaas voorlopig niet mogelijk om in de aula plaats te nemen.

- Lokalen: alle tafels en stoelen staan op veilige afstand van elkaar. Niet alle klassen kunnen in één lokaal terecht. Vaak zal de klas dan ook gesplitst zijn. De tafels en stoelen, eventuele gereedschappen en gebruikt materiaal worden na wisseling van klas schoongemaakt. Er staan schoonmaakmiddelen in elk lokaal.

- Catering: er is geen catering aanwezig. Neem dus je eigen eten en drinken mee.

- Pauzes: pauzes vinden plaats in het lokaal. Het is niet mogelijk om in de aula te pauzeren.

- Toiletten: maak alleen gebruik van de toiletten indien dit niet anders kan.

- Looproutes: Volg de looproutes en wanneer je het gebouw moet verlaten, doe je dit via de aangewezen (nood)uitgang.

- Mondkapjes: daar waar het lastig is 1,5 meter afstand van elkaar te houden, vragen we iedereen mondkapjes te dragen. Dat betekent concreet dat er in alle gangen, hallen, gezamenlijke toiletruimtes en in de praktijklokalen mondkapjes gedragen worden. In de lokalen hoeft dit niet. Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen.

- Gezondheidscheck: steekproefsgewijs zullen we bij binnenkomst een gezondheidscheck afnemen. Hierbij meten we je lichaamstemperatuur (middels een infrarood thermometer) en stellen we een aantal controlevragen. Studenten van de opleiding beveiliging helpen hierbij. Het meewerken aan deze gezondheidscheck is op vrijwillige basis.

Heb je een huisgenoot met klachten of ben je in aanraking geweest met iemand die positief getest is op het virus? En twijfel je wat te doen? Bekijk hier de beslisboom die je helpt om juist te handelen.

Locaties Bachstraat - Beethovenstraat en Voor de Kijkuit:

Om alle studenten zoveel mogelijk op onze locaties te kunnen ontvangen en het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten in de spitstijden, hebben we op de locaties Bachstraat – Beethovenstraat en Voor de Kijkuit lesblokken ingesteld

We verdelen de lesdagen in drie blokken:

A. 8:00 -12:00 uur, waarna een schoonmaakploeg alles komt schoonmaken

B. 13:00 - 17:00 uur, waarna een schoonmaakploeg alles komt schoonmaken

C. 18:30 – 21:30 uur, waarna een schoonmaakploeg alles komt schoonmaken

Studenten blijven tijdens het hele lesblok in hetzelfde lokaal en alleen de docenten wisselen van lokaal. Dit voorkomt te veel drukte in de gangen.

Locaties Oudenhof, Poppenbouwing, Wesseldijk en Franklinstraat: Op de locaties Oudenhof, Poppenbouwing, Wesseldijk en Franklinstraat is er genoeg ruimte om voldoende afstand van elkaar te houden. De roosters voor deze opleidingen zullen dan ook zoveel mogelijk ingezet worden volgens oorspronkelijk rooster.

We geven zoveel mogelijk onderwijs op locatie, maar zullen ook nog steeds online les geven. In je rooster zie je of je les op locatie of online wordt gegeven.

Specifieke rooster informatie voor jouw klas of opleiding is vanaf 21 augustus online via It’s Learning in te zien.

Misschien maak je je zorgen over het onderwijs of een stage die je later dit schooljaar gaat lopen. Dat is begrijpelijk, want de toekomst is onzeker en door corona zijn er minder stageplekken. Weet dat we er vanuit school alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je lessen kunt volgen en straks ook stage kan lopen. Vanuit de stagebedrijven zullen wellicht ook extra maatregelen worden getroffen, deze zijn in principe leidend. Het is echter niet zo dat een bedrijf je kan verbieden om naar school te gaan (sommige bedrijven willen dat om zo de kans op coronabesmettingen te beperken). Indien een bedrijf dat van je verlangt, neem dan contact op met je slb-er of de bpv-coördinator.

Je mag alleen naar school als je gezond bent en geen klachten hebt die kunnen wijzen op corona, zoals (neus)verkouden, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Heb je wel een van deze gezondheidsklachten? Blijf dan thuis en laat je testen! Afhankelijk van de testuitslag mag je wel of niet naar school.

Meld je indien nodig ziek op de gebruikelijke manier. Ben je weer beter? Dan moet je dit ook melden.

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van 10 weken. Voor periode 1, waarin we nu zitten, gelden de huidige roosters en corona-maatregelen. We verwachten voor periode 2 hierin geen grote wijzigingen, tenzij de situatie m.b.t. corona verandert en de overheid strengere maatregelen doorvoert. Wel zullen we verbeteren en aanpassen waar dat nodig is. Je ontvangt eind oktober meer informatie over hoe periode 2 er precies uit komt te zien. Houd hiervoor je studentenmail en It’s learning in de gaten.

Ben je net terug van vakantie uit een gebied met code oranje/rood? Dan gelden de richtlijnen van de overheid/RIVM. Dat betekent dus in zo’n geval dat je in quarantaine moet. Meld je in dit geval ook ziek.

FAQ: Bekijk hier de veel gestelde vragen over het coronavirus en onze school.