Hoe ziet de VAVO-opleiding vmbo-tl eruit?

Hieronder vind je relevante informatie over de Vavo-opleiding vmbo-tl.

Voor wie?
Een VAVO-opleiding kan iets voor jou zijn als:

 • je in het voortgezet onderwijs zit en denkt dat je slagingskans toeneemt door over te stappen naar een andere studieomgeving
 • je bent gezakt voor je middelbare schoolexamen en je geen zin hebt om alle vakken over te doen
 • je een tijdje van school af bent en je ontwikkeling weer op wilt pakken in een volwassen studeeromgeving
 • je door werk en/of gezin niet in staat bent een complete opleiding in het voortgezet onderwijs te starten en in beperkte tijd af te ronden
 • je een of meer vakken op wilt frissen

Je hoeft dus geen volledig vakkenpakket te volgen als dat niet nodig is.

Duur
De opleiding is overdag en duurt 1 jaar. Je krijgt per vak 2 keer per week 1,5 uur les.

Doel
Het doel van deze opleiding is dat jij één of meerdere certificaten behaald. Bij voldoende certificaten ontvang je een vmbo-tl diploma.

Kosten

 • Volledig vakkenpakket: €1155,-
 • Losse vakken: €0,76 per 45 min. + €45,- eenmalig
 • Boeken zijn niet in de kosten inbegrepen, hier moet je zelf voor zorgen

Start
1 september
Alle lessen starten alleen bij voldoende aanmeldingen.

Locatie
Bachstraat 1, Tiel

Een volledig vmbo-tl pakket bestaat uit 7 vakken, waaronder de verplichte vakken Nederlands en Engels. Daarnaast kun je kiezen uit de vakken:

 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Wiskunde

Het vakkenpakket is afhankelijk van de gekozen sector:

 • Economie
 • Landbouw
 • Zorg en welzijn
 • Techniek

Profielwerkstuk
Het maken van een profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het eindexamenprogramma.

Ook is het mogelijk om te studeren per vak. Je kunt kiezen uit de vakken:

Talen algemeen
Bij alle talen is in de lessen veel aandacht voor spreek- en luister-/kijkvaardigheid. Je praat met medecursisten in de (vreemde) taal en oefent in het weergeven van jouw mening over tal van onderwerpen. Ter ondersteuning van de spreek- en luistervaardigheid, wordt aandacht besteed aan de opbouw van de woordenschat en het beheersen van de grammatica. In de loop van het jaar lees je twee boekjes en een aantal (examen)teksten in de vreemde taal. Ook het schrijven van eenvoudige brieven staat op het programma.

Engels
In het Engels een hotel reserveren, een hotelrecensie schrijven en buitenlandse vrienden maken. Je leert en doet het tijdens de lessen allemaal in het Engels! Je leert eenvoudige brieven opstellen en schrijven, en er is veel aandacht voor de Engelse grammatica. Samen met je medestudenten oefen je in korte gesprekjes. De praktijk staat voorop en je leert praktische zaken die handig zijn bij het winkelen, reizen, de weg vragen, informatie vragen een kaartje kopen, etc. Via de teksten in je lesboek maak je kennis met de cultuur en gewoonten van het land. Je woordenschat neemt snel toe en je zult merken dat je je na een tijdje al aardig kunt redden in het Engels.

Duits
Naar de weg vragen, boodschappen doen: Nach dem Weg fragen, bummeln. Duits is een indrukwekkende taal. Je vergroot je woordenschat tijdens de gesprekjes in het Duits, die je hebt samen met een medestudent. Vooral veel spreken en luisteren, daar leer je veel van! Natuurlijk leer je ook de cultuur en gewoonten van het land. Je leert een eenvoudige brief opstellen én er is aandacht voor de Duitse grammatica. Je zult merken dat je na een paar maanden je woordenschat flink is toegenomen en je je al aardig kunt redden in deze vreemde taal.

Maatschappijleer
Bij maatschappijleer leer je kritisch en genuanceerd nadenken over samenlevingsvraagstukken. Het leren beargumenteren op basis van kennis en inzicht vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Samenlevingsvraagstukken worden benaderd vanuit politieke, juridische en economische invalshoeken, waarbij de historische component niet ontbreekt. Maatschappijleer leert jou om overwogen keuzes te maken.

Aardrijkskunde
Discussies rond de aanleg van nieuwe infrastructuur, leefbaarheid van steden en platteland, milieuvraagstukken, internationale migratie en de problematiek van ontwikkelingslanden: het is allemaal aardrijkskunde! Het lezen en interpreteren van kaarten, tabellen, grafieken en figuren zijn de praktische zaken die je bij aardrijkskunde gaat oefenen. Veel van wat er in de wereld of in je directe omgeving gebeurt, leer je met aardrijkskundige kennis en vaardigheden te begrijpen en te verklaren.

Geschiedenis
Geschiedenis -het verleden kennen-, is het heden beter leren begrijpen. Bij geschiedenis maak je kennis met het leven in vroegere tijden. Sommige omstandigheden, ideeën en opvattingen veranderen door de tijden heen, maar andere blijven lange tijd hetzelfde. Historisch inzicht kan ons veel over onze eigen samenleving leren. Veel wat er gebeurt in onze tijd is (mede) vanuit het verleden te verklaren. We zullen daarom veelvuldig verbanden leggen tussen heden en verleden.

Economie
Economie is overal: op tv, in de krant, op een verjaardagsfeestje... In de maatschappij heeft iedereen met economie te maken. Gaat het over een eigen huis, onroerend zaak belasting (OZB) of je rechten als consument: overal word je hierover geïnformeerd. Je leert o.a. de basisbegrippen kennen zoals hypotheken, leningen, huurkoop, kopen op afbetaling, sparen, budgetteren en nog veel meer. Je begrijpt meer van de economische aspecten van de maatschappij en je laat je minder verrassen, omdat je begrijpt hoe de economie in de maatschappij werkt.

Biologie
Veel van de onderwerpen in de biologie zijn actueel, denk maar aan het milieu, orgaantransplantaties, IVF en aids. Onderdelen die verder nog aan de orde komen zijn: erfelijkheid, gedrag, voortplanting, wisselwerking tussen plant en dier en hun omgeving, hart en bloedvaten, voeding, orgaantransplantaties, zenuwstelsel en het oog. Tijdens de lessen leer je ook hoe je een onderzoekje moet uitvoeren en hoe je met een microscoop werkt.

Wiskunde
De nieuwe wiskunde is niet gemakkelijker, maar wel “leuker” geworden want de lesstof is geheel gericht op het leven van alledag. Zo wordt de relatie gelegd tussen theorie en direct herkenbare vragen uit de praktijk. Na de opleiding hebben tabellen, grafieken, formules, de rekenmachine en de gradenboog, statistiek en kansberekening geen geheimen meer voor jou!

NASK (natuurkunde/scheikunde1)
Bij dit vak worden natuurkundige (bijvoorbeeld overgangen tussen soorten energie) en scheikundige processen (verbranden en roesten) bestudeerd. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan: opbouw van stoffen en materialen, soorten energie, verbranden en verwarmen, licht en geluid, kracht en veiligheid, bouw van materie, straling en stralingsbescherming, het weer en constructies.

De examens bestaan uit een schoolexamen en een centraal examen. De eindcijfers van het schoolexamen en het centraal examen bepalen samen het eindcijfer van een vak. Uitsluitend geheel afgeronde vakken gelden als vrijstelling.

Slaag je voor één vak, dan krijg je daarvoor een certificaat. Wanneer je voldoende certificaten hebt, kun je die inwisselen voor het vmbo-diploma (een certificaat is 10 jaar geldig). Heb je al eerder certificaten gehaald? Dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Studiegids
Een VAVO-opleiding vergt veel studietijd. Aan het begin van het schooljaar krijg je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en een studiegids met informatie over:

 • Lesstof per vak
 • Leerstof je per vak
 • Data voortgangstoetsen
 • Data (praktische) opdrachten

Deze informatie kun je ook nalezen op It’s Learning.

Ouderavond
Wij gaan er vanuit dat je, als volwassen student, zelf jouw verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces. Er is in het najaar één ouderavond voor ouders/verzorgers van de jongere studenten. Zij kunnen dan kennis maken met de docenten van de VAVO en informatie krijgen over schoolprestaties van de zoon of dochter.

Om bij een VAVO-opleiding te worden toegelaten moet je na 1 augustus minstens 18 jaar of ouder zijn. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je via je eigen school worden uitbesteed als de school daar toestemming voor geeft. Schoolgeld en boekenkosten worden dan (geheel of gedeeltelijk) vergoed door je eigen school.

Je wordt voor deze opleiding toegelaten in 3 stappen:

 1. Uitbesteding: Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan je decaan of coördinator van je huidige school of jij uitbesteedt mag worden aan ROC Rivor. Alleen zij kunnen besluiten of dit mogelijk is. Vervolgens dient er een Uitbestedingsovereenkomst te worden getekend. Ben je ouder dan 18? Dan kun je je direct aanmelden.
 2. Aanmelden: Meld je aan voor de opleiding via de knop Aanmelden en upload de documenten:
 • kopie identiteitskaart/paspoort
 • meest recente cijferlijst
 • certificaat rekentoets

3. Intakegesprek: Je ontvangt per brief een uitnodiging voor
het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of je
tot de opleiding wordt toegelaten. Daarnaast leggen we
vast of je een volledig vakkenpakket of één of meerdere
vakken gaat volgen en welke verplichte onderdelen tot je
lespakket behoren. Neem mee naar dit gesprek:

 • ondertekend uitbestedingsovereenkomst (indien jonger dan 18)
 • geldige identiteitskaart/paspoort
 • je meest recente cijferlijst

Indien een van deze documenten ontbreekt, wordt er géén intakegesprek gevoerd.

Tijdens je opleiding besteden we aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding. Met je diploma kun je doorstromen naar het mbo. ROC Rivor biedt veel mbo-opleidingen op niveau 4 aan. De meeste opleidingen worden ook op locatie Bachstraat aangeboden. Ook kun je doorleren voor een havo-diploma.

Voor de VAVO-opleiding vmbo-tl is geen laptop verplicht. Je mag je huiswerk ook thuis maken. Wil je op school werken aan opdrachten en heb je daar een computer voor nodig? Dan moet je daar zelf voor zorgen.

Is de VAVO-opleiding vmbo-tl iets voor jou?

 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

  Je neemt je verantwoordelijkheid.

 • Je hebt veel doorzettingsvermogen.

  Je bent bereid om hard te werken voor goede cijfers.

Meer informatie en aanmelden

Meld je hier aan voor de VAVO-opleiding vmbo-tl. Heb je vragen of wil je meer informatie over deze VAVO-opleiding? Neem dan contact op met de docent, Jos Rodermans via josrodermans@rocrivor.nl of 0344-656200.