Hoe ziet een VAVO-opleiding eruit?

Hieronder vind je algemene informatie over onze VAVO-opleidingen.

Voor wie?

Een VAVO-opleiding kan iets voor jou zijn als:

 • je in het voortgezet onderwijs zit en denkt dat je slagingskans toeneemt door over te stappen naar een andere studieomgeving
 • je bent gezakt voor je middelbare schoolexamen en je geen zin hebt om alle vakken over te doen
 • je een tijdje van school af bent en je ontwikkeling weer op wilt pakken in een volwassen studeeromgeving
 • je door werk en/of gezin niet in staat bent een complete opleiding in het voortgezet onderwijs te starten en in beperkte tijd af te ronden
 • je een of meer vakken op wilt frissen

Je hoeft dus geen volledig vakkenpakket te volgen als dat niet nodig is.

Duur
De opleiding duurt 1 jaar. Je krijgt per vak 2 keer per week 1,5 uur les.

Doel
Het doel van deze opleiding is dat jij één of meerdere certificaten behaald. Bij voldoende certificaten ontvang je een diploma.

Kosten

 • Volledig vakkenpakket: €1155,-
 • Losse vakken: €0,76 per 45 min. + €45,- eenmalig
 • Boeken zijn niet in de kosten inbegrepen, hier moet je zelf voor zorgen

Start
1 september
Alle lessen starten alleen bij voldoende aanmeldingen.

Locatie
Oudenhof, Geldermalsen

De examens bestaan uit een schoolexamen en een centraal examen. De eindcijfers van het schoolexamen en het centraal examen bepalen samen het eindcijfer van een vak. Uitsluitend geheel afgeronde vakken gelden als vrijstelling.

Slaag je voor één vak, dan krijg je daarvoor een certificaat. Wanneer je voldoende certificaten hebt, kun je die inwisselen voor het vmbo- of havo-diploma (een certificaat is 10 jaar geldig). Heb je al eerder certificaten gehaald? Dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Studiegids
Een VAVO-opleiding vergt veel studietijd. Aan het begin van het schooljaar krijg je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en een studiegids met informatie over:

 • Lesstof per vak
 • Leerstof je per vak
 • Data voortgangstoetsen
 • Data (praktische) opdrachten

Deze informatie kun je ook nalezen op It’s Learning.

Ouderavond
Wij gaan er vanuit dat je, als volwassen student, zelf jouw verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces. Er is in het najaar één ouderavond voor ouders/verzorgers van de jongere studenten. Zij kunnen dan kennis maken met de docenten van de VAVO en informatie krijgen over schoolprestaties van de zoon of dochter.

Om bij een VAVO-opleiding te worden toegelaten moet je na 1 augustus minstens 18 jaar of ouder zijn. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je via je eigen school worden uitbesteed als de school daar toestemming voor geeft. Schoolgeld en boekenkosten worden dan (geheel of gedeeltelijk) vergoed door je eigen school.

Je wordt voor deze opleiding toegelaten in 3 stappen:

 1. Uitbesteding: Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan je decaan of coördinator van je huidige school of jij uitbesteedt mag worden aan ROC Rivor. Alleen zij kunnen besluiten of dit mogelijk is. Vervolgens dient er een Uitbestedingsovereenkomst te worden getekend. Ben je ouder dan 18? Dan kun je je direct aanmelden.
 2. Aanmelden: Meld je aan voor de opleiding via de knop Aanmelden en upload de documenten: kopie identiteitskaart/paspoort, meest recente cijferlijst en certificaat rekentoets.
 3. Intakegesprek: Je ontvangt per brief een uitnodiging voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of je tot de opleiding wordt toegelaten. Daarnaast leggen we vast of je een volledig vakkenpakket of één of meerdere vakken gaat volgen en welke verplichte onderdelen tot je lespakket behoren. Neem mee naar dit gesprek:
 • ondertekend uitbestedingsovereenkomst (indien jonger dan 18)
 • geldige identiteitskaart/paspoort
 • je meest recente cijferlijst

Indien een van deze documenten ontbreekt, wordt er géén intakegesprek gevoerd.

Tijdens je opleiding besteden we aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding. Met een vmbo-diploma kun je doorstromen naar het mbo en met een havo-diploma naar het hbo.

Voor de VAVO-opleiding is geen laptop verplicht. Je mag je huiswerk ook thuis maken. Wil je op school werken aan opdrachten en heb je daar een computer voor nodig? Dan moet je daar zelf voor zorgen.

Is een VAVO-opleiding iets voor jou?

 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

  Je neemt je verantwoordelijkheid.

 • Je hebt veel doorzettingsvermogen.

  Je bent bereid om hard te leren voor goede cijfers.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over een VAVO-opleiding? Neem dan contact op met de docent, Jos Rodermans via josrodermans@rocrivor.nl of 0344-656200.