Waarom kiezen voor VAVO-vwo?

Ben je gezakt voor je vwo-diploma of blijf je zitten in je 5e jaar? Dan kun je ervoor kiezen om een versnelde vwo-opleiding te volgen op de VAVO. Heb je de havo afgerond en wil je doorstromen naar het vwo? Ook dan is een VAVO-vwo-opleiding een goede keuze. Tijdens je VAVO-vwo-opleiding word je namelijk snel klaargestoomd voor een studie op de universiteit of op het hbo.

Vwo-ers die wat onzeker zijn geworden in het voorexamentraject (bijvoorbeeld door tegenvallende cijfers), vinden op de VAVO ook vaak een fijne plek. Op de VAVO maak je een nieuwe start. Een nieuwe start wat betreft toetsing en afsluiting, maar ook wat betreft omgeving. ROC Rivor is een kleinschalige school waar je veel persoonlijke aandacht krijgt. Zo krijg jij het onderwijs dat jij nodig hebt. En dat draagt dan weer positief bij aan je eindcijfer(s)!

Hoe ziet de VAVO-vwo-opleiding eruit?

Wil je via de VAVO je vwo in 1 of 2 jaar behalen? Lees dan snel verder. We vertellen je meer over VAVO-onderwijs, de VAVO-vwo-toelatingseisen, de aanmeldprocedure en veel meer.

Voor wie?

Benieuwd of de vwo-opleiding op de VAVO geschikt is voor jou? Ontdek of je je herkent in (één van) deze punten.

 • Je bent gezakt voor je vwo-examen en je ziet het niet zitten om alle vakken over te doen.
 • Je bent blijven zitten in vwo-5 en je wil versneld je vwo-diploma halen.
 • Je hebt je havo-diploma op zak en je wil graag VAVO-vwo doen na de havo.
 • Je wil een of meerdere deelcertificaten op vwo-niveau behalen.
 • Je bent al een hele tijd van school af en je wil je vwo-diploma behalen in een volwassen leeromgeving.
 • In verband met je werk en/of gezin ben je niet in staat om een complete vwo-opleiding in het voortgezet onderwijs te volgen.
 • Je wilt een of meerdere vwo-vakken opfrissen.

Belangrijk: je hoeft dus niet het gehele vakkenpakket te volgen als dit niet nodig is.

Duur
Hoe lang de VAVO-vwo-opleiding duurt, is per persoon verschillend. Sommigen halen hun VAVO-vwo in 1 jaar, anderen vinden het uitspreiden over 2 jaar juist prettig. Je krijgt overdag les, met eventuele uitloop naar de avond. Je krijgt per vak twee keer in de week les. Deze lessen duren 1,5 uur.

Doel

Je streeft ernaar dat je een of meerdere certificaten behaalt tijdens je VAVO-opleiding. Heb je voldoende certificaten behaald? Dan heb je jouw welverdiende vwo-diploma in the pocket.

Kosten

 • Volledig vakkenpakket: €1155,-.
 • Losse vakken: €0,76 per 45 min. + €45,- eenmalig.
 • Boeken zijn niet bij de kosten inbegrepen, deze moet je zelf aanschaffen.

Start

De VAVO-opleidingen op vwo-niveau starten per 1 september 2021.

Let op: de lessen voor één vak starten alleen bij voldoende aanmeldingen.

Locatie

Al onze VAVO-opleidingen worden gegeven op de locatie: Oudenhof 3 in Geldermalsen.

Aanmelden

Wil jij een VAVO-opleiding vwo volgen? Meld je dan hier aan!

Vragen?

Heb je vragen over onze VAVO-opleiding havo? Neem dan contact op met coördinator Joffrey Spierings via joffreyspierings@rocrivor.nl of 0344-656200.

Een volledige vwo-opleiding op de VAVO bestaat uit de verplichte vakken van het gemeenschappelijke deel: Nederlands, Engels en Maatschappijleer. Je profiel vakken hangen samen met het profiel dat je kiest: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Dit zijn de vakken die worden gegeven:

 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Duitse taal en literatuur
 • Franse taal en literatuur
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijwetenschappen
 • Tekenen
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Informatica

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het eindexamenprogramma. Dit profielwerkstuk baseer je op één van je vakken, met uitzondering van maatschappijleer.

Op de VAVO-vwo kun je ook één of meerdere vakken volgen in plaats van het complete lespakket. Heb je bijvoorbeeld slechts bepaalde certificaten nodig om jouw vwo-diploma te behalen? Dan is het handig om te studeren per vak. Je kunt kiezen uit deze vakken:

Nederlands

Bij Nederlands besteden we aandacht aan spreek-, schrijf- en leesvaardigheid. Bovendien behandelen we spelling, grammatica en argumentatieleer. Bij het examen Nederlands werk je aan deze verschillende onderdelen en leg je een dossier aan voor taalvaardigheid. Tijdens de schoolexamens worden argumentatieleer, schrijf- en spreekvaardigheid getoetst. Bij het onderdeel literatuur maak je een leesdossier.

Engels, Duits en Frans

In de lessen Engels, Duits en Frans schenken we veel aandacht aan spreek-, luister- en kijkvaardigheid. Je praat met je medestudenten in de vreemde taal en oefent in het weergeven van jouw mening over tal van onderwerpen. Ter ondersteuning van de spreek- en luistervaardigheid besteden we aandacht aan de opbouw van de woordenschat en het beheersen van de grammatica. Het lezen van literaire werken, literatuurgeschiedenis, het schrijven van brieven en teksten en het lezen van (examen)teksten staan ook op het programma. Al deze onderdelen oefen je in de lessen. Tijdens het studiejaar leg je daarvan een examendossier aan.

Aardrijkskunde

Met aardrijkskunde verruim je je horizon! Aardrijkskunde is een combinatie van sociale en fysische geografie. De sociale geografie richt zich op menselijke verschijnselen en invloeden in het landschap. De fysische geografie richt zich op natuurlijke verschijnselen en invloeden in het landschap. Veel onderwerpen die regelmatig in het nieuws komen hebben te maken met aardrijkskunde. Neem in het kader van watermanagement bijvoorbeeld de dijkverzwaring en de uiterwaarden in ons Rivierengebied. Naast theorie komen ook praktische vaardigheden aan bod, zoals het lezen en interpreteren van kaarten, tabellen, grafieken en figuren.

Geschiedenis

Tijdens de geschiedenislessen leer je het verleden kennen, zodat je het heden beter leert begrijpen. Je maakt kennis met de leefomstandigheden in vroegere tijden. Je leert dat sommige omstandigheden, ideeën en opvattingen door de tijden heen veranderen en dat sommige lange tijd hetzelfde blijven. Veel wat er tegenwoordig gebeurt, is (mede) te verklaren vanuit het verleden. We zullen tijdens de geschiedenislessen dus vaak verbanden leggen tussen het heden en verleden Om het verleden te kunnen begrijpen moet je in staat zijn aan de hand van historisch bronnenmateriaal een juist beeld te vormen van hetgeen zich in vroeger tijden heeft afgespeeld. Hierbij is het van belang dat we historische gegevens in de juiste context kunnen plaatsen. Zeg maar een soort raamwerk waarin je gebeurtenissen en ontwikkelingen een plaats kunt geven. Met geschiedenis verruim je je blik en verdiep je het inzicht in het menselijk bestaan!

Maatschappijleer

Zuurstof voor de democratie. Bij maatschappijleer staat het kritisch en genuanceerd leren nadenken over samenlevingsvraagstukken centraal, waarbij het leren argumenteren op basis van verworven kennis en inzicht een belangrijk onderdeel vormt. Het programma legt een basis voor het examenvak maatschappijwetenschappen.

Maatschappijwetenschappen

Bij maatschappijwetenschappen wordt vanuit de sociale wetenschappen een theoretisch (begrippen)kader aangeleerd, waarmee samenlevingsvraagstukken in hun samenhangende context kunnen worden geanalyseerd. Deze vraagstukken worden benaderd vanuit politiek-juridische, economische en sociaal-culturele invalshoeken waarbij ook de historische component niet ontbreekt. Het programma biedt een goede basis voor vervolgstudies en beroepen in de maatschappelijk-bestuurlijke sector.

Economie

In de opleiding wordt dieper ingegaan op alle facetten van de economie die we dagelijks tegenkomen. Begrippen also.a. inflatie, miljoenennota, ontwikkelingshulp, prijsmechanisme en prijsindexcijfers komen aan de orde. Aan de hand van de dagelijkse actualiteit wordt ingegaan op de economische wetmatigheden die we kennen. Je krijgt in grote lijnen inzicht in de economie van ons land, de verhoudingen op dit terrein in Europa en Europa versus de rest van de wereld. Je krijgt inzicht in de economie van een bedrijf, de micro-economie, de verschillende marktvormen, concurrentieverhoudingen, maar ook in de doelstelling van de NMA (de Nederlandse Mededingingsautoriteit).

Bedrijfseconomie

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in het reilen en zeilen van bedrijven. Hoe financieren werkgevers hun bedrijven, hoe rekenen ze de verkoopprijs uit en hoe bepalen ze hun marketingbeleid? Wat zijn kosten en waar moet ik allemaal rekening mee houden als ik zelf een bedrijf start of als ik een bedrijf zou moeten beoordelen? Wat is de plaats en functie van stafafdelingen zoals bijvoorbeeld personeelszaken? Op al deze aspecten gaan we in. Je leert calculeren en begrotingen maken. Je krijgt inzicht in bedrijfsvoering van ondernemingen. Interessant en bijzonder leerzaam voor degenen die later het bedrijfsleven in willen of er al in werken.

Biologie

In de biologie worden levende wezens bestudeerd. Daarbij wordt veel onderzoek gedaan. Je leert hoe jezelf een klein onderzoek moet opzetten. Je gaat onder de microscoop cellen bekijken en leert zo verschillen tussen plantaardige en dierlijke cellen te zien. In de celkernen bevinden zich chromosomen die uit DNA bestaan. Je leert hoe de informatie in het DNA tot uiting komt in een individu en hoe dit doorgegeven wordt aan nakomelingen. Tijdens de biologielessen wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de bouw en de werking van het voortplantingsstelsel, het hart, longen, nieren, lever, hersenen en het darmstelsel. Ook wordt besproken hoe ziekteverwekkers onschadelijk worden gemaakt.

Wiskunde

Wiskunde is een boeiend vak dat je bij veel andere schoolvakken, studies en beroepen tegenkomt. Je kunt kiezen voor wiskunde A en wiskunde B.

 • Wiskunde A: je werkt vanuit casussen uit de dagelijkse praktijk, die opgelost kunnen worden met behulp van een wiskundige berekening. Daarbij moet je ook gebruik kunnen maken van de computer en/of grafische rekenmachine. Je leert hoe je gegevens uit een tabel moet lezen en hoe je daar bijvoorbeeld een grafiek van maakt. Ook komt het onderwerp statistiek aan de orde; je maakt kennis met de termen populatie, steekproef, kansrekening en de normale verdeling. Je leert rekenen met formules met twee of meer variabelen en het tekenen van de grafieken bij lineaire vergelijkingen. Bovendien leer je hoe je de grafiek van exponentiële functies kunt tekenen.
 • Wiskunde B: je werkt vanuit concrete vraagstukken, maar gaat dieper op de wiskundige theorie in dan bij wiskunde A. Daarbij moet je ook gebruik kunnen maken van de computer en/of grafische rekenmachine. Bij wiskunde B leer je hoe je differentiequotiënten berekent en interpreteert en hoe je berekeningen uitvoert aan ruimtelijke objecten. Je leert hoe je verschillende standaardfuncties, zoals machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies hanteert en interpreteert. Het oplossen van eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden en afgeleide functies komt ook aan de orde.

Natuurkunde

Wil je meer weten over elektriciteit of radioactiviteit en straling? Of over de geheimen van mechanica, systeembord/automatisering, kernenergie en magnetisme? In de lessen kun je al je vragen kwijt en is er gelegenheid voor individuele begeleiding. Via het oplossen van de vraagstukken in het werkboek breng je de natuurkunde direct in praktijk.

Scheikunde

Scheikunde: praktijk en theorie, proefjes en demonstraties maar ook theoretische achtergronden van moleculen en atomen, zouten als natriumchloride en kaliumchloride, zuren en basen. Er wordt aandacht besteed aan chemisch rekenen en redoxreacties: reacties waarbij sprake is van elektronenoverdracht, zoals in een batterij. Van de koolstofchemie worden de onderdelen voeding (vetten, eiwitten en koolhydraten) en polymeren (plastics) bestudeerd. Moeilijk? Als je alle lessen volgt en thuis de opdrachten maakt, gaat het beslist lukken!

Tekenen

Bij tekenen leer je kijken: naar kleur en ruimte, verhoudingen, constructies en materialen en naar kunst natuurlijk. In zeven lessen werk je toe naar een eindwerkstuk. Je werkt vervolgens aan je opdracht, waarin je je creativiteit kwijt kan. Je leert op een andere manier waar te nemen dan je gewend bent. Gaandeweg werk je naar verbeelding en tot slot naar toegepaste vormgeving.

Je ontvangt je vwo-diploma als je voor je eindexamen ben geslaagd. Dit eindexamentraject bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het centraal examen. De cijfers van het school- en centraal examen vormen samen het eindcijfer van het vak. Heb je een of meerdere vakken al volledig afgerond op de middelbare school? Dan kun je vrijstelling krijgen.

Slaag je voor een vak? Dan krijg je een certificaat. Heb je genoeg certificaten behaald? Dan kun je die inwisselen voor je vwo-diploma. Goed om te weten: certificaten blijven 10 jaar geldig. Heb je al certificaten op zak? Dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Studiegids

Je VAVO-vwo-opleiding is opgedeeld in verschillende vakken en toetsingsmomenten. Om te weten waar je aan toe bent, kun je verschillende documenten raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan ons Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de studiegids die je aan het begin van het schooljaar krijgt. Hierin lees je informatie over:

 • Leer- en lesstof per vak
 • Data schoolexamentoetsen
 • Data (praktische) opdrachten

Ouderavond

Als VAVO-student neem je zelf je verantwoordelijkheid voor jouw leerproces. Ben je een jonge VAVO-student? Dan kunnen jouw ouders/verzorgers ieder najaar onze ouderavond bezoeken. Hier kunnen zij kennismaken met het VAVO-onderwijs en de docenten van ROC Rivor. Ook worden zij op de hoogte gesteld van de schoolprestaties van hun zoon of dochter.

Wat zijn de toelatingseisen op VAVO-vwo? Allereerst is het belangrijk dat je op 1 augustus tenminste 18 jaar bent. Is dat niet het geval? Dan kan je huidige school ervoor kiezen om jou uit te besteden. Dan worden het schoolgeld en de boekenkosten (geheel of gedeeltelijk) vergoed door je eigen school.

De toelating vindt plaats in 3 stappen:

 1. Uitbesteding Als je jonger bent dan 18 jaar, dan vraag je aan je huidige decaan of coördinator of jij uitbesteed mag worden aan ROC Rivor. Zij besluiten vervolgens of dit mogelijk is. Als dat zo is, dient er een Uitbestedingsovereenkomst te worden getekend. Ben je wel ouder dan 18 jaar? Dan kun je je direct aanmelden.
 2. Aanmelden voor VAVO
  Meld je hier aan voor de VAVO-vwo opleiding en upload de documenten:
  -kopie identiteitskaart/paspoort
  -meest recente cijferlijst
  -certificaat rekentoets
 3. Intakegesprek Je wordt gebeld om een afspraak voor het inplannen van het intakegesprek. Per post ontvang je daarvan een bevestiging. Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of je wordt toegelaten tot de VAVO-vwo-opleiding. Ook leggen we vast of je een volledig vakkenpakket gaat volgen of één of meerdere vakken. We vertellen ook welke verplichte onderdelen tot je lespakket behoren. Naar het intakegesprek neem je mee:
 • ondertekende uitbestedingsovereenkomst (indien je jonger bent dan 18 jaar)
 • geldige identiteitskaart/paspoort
 • je meest recente cijferlijst

Indien een van deze documenten ontbreekt, wordt er géén intakegesprek gevoerd.

Je bent niet verplicht op een laptop aan te schaffen voor de VAVO-vwo-opleiding. De meeste studenten op de VAVO maken hun huiswerk namelijk thuis. Wil je je huiswerk toch op school doen en heb je daar een computer voor nodig? Dan dien je zelf voor een laptop te zorgen.

Dankzij VAVO heb ik mijn tl en havo-diploma gehaald. Nu ga ik voor mijn vwo-diploma!
Student Ana

Is vwo op de VAVO iets voor jou?

 • Je werkt zelfstandig en je bent betrouwbaar

  Je neemt je verantwoordelijkheid.

 • Je hebt veel doorzettingsvermogen.

  Je bent bereid om hard te leren voor goede cijfers.

Meer informatie en aanmelding

Ben je van plan om VAVO-onderwijs te volgen op ROC Rivor? Of heb je op voorhand nog specifieke vragen over de VAVO-vwo-opleiding? Stel je vragen gerust aan onze VAVO-coördinator Joffrey Spierings via joffreyspierings@rocrivor.nl of 0344-656200.

Interesse? Klik hier om je aan te melden voor de VAVO-opleiding vwo.