Wat kun je na je VAVO-opleiding doen?

Tijdens je opleiding besteden we aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding. Met een vmbo-diploma kun je doorstromen naar het mbo, met een havo-diploma naar het hbo en met een vwo-diploma naar het wetenschappelijk onderwijs (universiteit).

Hoe ziet een VAVO-opleiding eruit?

Ben je benieuwd hoe een VAVO-opleiding eruit ziet en of VAVO-onderwijs iets voor jou is? Hieronder vind je algemene informatie.

Voor wie?

Een VAVO-opleiding is geschikt voor jou als je je kunt vinden in (één van) de onderstaande punten.

 • Je bent gezakt voor je middelbare schoolexamen en je hebt geen zin hebt om alle vakken over te doen.
 • Je blijft zitten in vmbo-tl leerjaar 3, havo leerjaar 4 of vwo leerjaar 5 en je wilt niet het schooljaar opnieuw doen.
 • Je zit in het voortgezet onderwijs en denkt dat je slagingskans toeneemt door over te stappen naar een andere studieomgeving.
 • Je bent gezakt omdat je een compensatiepunt te kort hebt. Met het Zomertraject van VAVO kun je in een aantal gevallen toch deze zomer nog slagen!
 • Je bent een tijdje van school af en je wilt je ontwikkeling weer oppakken in een volwassen studieomgeving.
 • Je bent door je werk en/of gezin niet in staat om een complete opleiding in het voortgezet onderwijs te starten en in beperkte tijd af te ronden.
 • Je wilt één of meer vakken opfrissen.

Je hoeft dus geen volledig vakkenpakket te volgen als dat niet nodig is.

Duur

De opleiding duurt 1 jaar. Per vak krijg je twee keer in de week les (à 1,5 uur).

Doel

Het doel van een VAVO-opleiding is dat je één of meerdere certificaten behaalt. Bij voldoende certificaten ontvang je een diploma op vmbo-tl-niveau, havo-niveau of vwo-niveau.

Kosten

 • Volledig vakkenpakket: €1155,-.
 • Losse vakken: €0,76 per 45 min. + €45,- eenmalig.
 • Boeken zijn niet bij de kosten inbegrepen, hier moet je zelf voor zorgen.

Start

Alle VAVO-opleidingen starten per 1 september.

Locatie

Alle VAVO-opleidingen worden gegeven op onze locatie op Oudenhof, Geldermalsen.

Aanmelden

Wil jij een VAVO-opleiding opleiding volgen? Meld je dan hier aan!

Vragen?

Heb je vragen over een VAVO-opleiding? Neem dan contact op met coördinator Joffrey Spierings via joffreyspierings@rocrivor.nl of 0344-656200.

Je rondt je VAVO-opleiding af met een schoolexamen en een centraal examen. De eindcijfers van het schoolexamen en het centraal examen bepalen samen het eindcijfer van een vak. Uitsluitend geheel afgeronde vakken gelden als vrijstelling.

Slaag je voor een vak, dan krijg je daarvoor een certificaat. Wanneer je voldoende certificaten hebt, kun je deze inwisselen voor het vmbo- of havo-diploma (een certificaat is 10 jaar geldig). Heb je al eerder certificaten behaald? Dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Studiegids

Een VAVO-opleiding vergt veel studietijd. Aan het begin van het schooljaar krijg je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dit is een overzicht met alle examenonderdelen. Ook ontvang je een studiegids met informatie over:

 • Leer- en lesstof per vak
 • Data voortgangstoetsen
 • Data (praktische) opdrachten

Ouderavond

Wij gaan er vanuit dat je, als volwassen student, zelf jouw verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces. Er is in het najaar een ouderavond voor ouders/verzorgers van de jongere studenten. Zij kunnen dan kennis maken met de docenten van onze VAVO-opleiding en informatie krijgen over schoolprestaties van hun zoon of dochter.

Als je je wilt aanmelden bij de VAVO, dan moet je per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar? Dan kun je via je eigen school worden uitbesteed als de school daar toestemming voor geeft. Schoolgeld en studiemateriaal worden dan (geheel of gedeeltelijk) vergoed door je eigen school.

Je wordt voor een VAVO-opleiding toegelaten in 3 stappen:

 1. Uitbesteding
  Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan je decaan of coördinator van je huidige school of jij uitbesteed mag worden aan ROC Rivor. Alleen zij kunnen besluiten of dit mogelijk is. Vervolgens dient er een Uitbestedingsovereenkomst te worden getekend. Ben je ouder dan 18? Dan kun je je direct aanmelden voor de VAVO.
 2. Aanmelden VAVO
  Het is tijd om je aan te melden voor de VAVO-opleiding. Klik hier om je aan te melden. Bij het aanmelden word je gevraagd om de volgende documenten aan te leveren: kopie identiteitskaart/paspoort, meest recente cijferlijst en certificaat rekentoets.
 3. Intakegesprek
  Je ontvangt per brief een uitnodiging voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of je tot de VAVO-opleiding wordt toegelaten. Daarnaast leggen we vast of je een volledig vakkenpakket gaat volgen of één of meerdere vakken. We bepalen ook welke verplichte onderdelen tot je lespakket behoren. Naar dit gesprek neem je mee:
 • de ondertekende uitbestedingsovereenkomst (indien jonger dan 18)
 • een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort)
 • je meest recente cijferlijst

Indien een van deze documenten ontbreekt, wordt er géén intakegesprek gevoerd.

Voor de VAVO-opleiding is een laptop niet verplicht. Je mag je huiswerk ook thuis maken. Wil je op school werken aan opdrachten en heb je daar een computer voor nodig? Dan moet je daar zelf voor zorgen.

VAVO is voor mij een tweede kans om toch mijn diploma te behalen!
Annemaria
Studenten in klas luisteren naar docent

Is een VAVO-opleiding iets voor jou?

 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

  Je neemt je verantwoordelijkheid.

 • Je hebt veel doorzettingsvermogen.

  Je bent bereid om hard te leren voor goede cijfers.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over een VAVO-opleiding? Neem dan contact op met de coördinator Joffrey Spierings via joffreyspierings@rocrivor.nl of 0344-656200. Je kunt ook één van onze open dagen of informatieavonden bezoeken. Houd onze website in de gaten en blijf op de hoogte!

Aanmelden

Wil je een VAVO-opleiding volgen bij ROC Rivor? Klik hier om je aan te melden!