De Keuzegids Mbo helpt je kiezen

De Keuzegids Mbo heeft als doel scholieren te helpen en adviseren bij hun opleidingskeuze. Ieder jaar beoordeelt de Keuzegids alle Nederlandse ROC’s en hun opleidingen. Hierbij wordt gekeken naar de feiten en prestaties van de school zoals doorstroomcijfers, slagingspercentages en oordelen van de onderwijsinspectie. Daarnaast worden de oordelen van de studenten meegenomen over de docenten, lessen, begeleiding, toetsing, praktijkstage en het schoolklimaat. Scoort een opleiding duidelijk hoger dan vergelijkbare opleidingen elders in Nederland, dan mag het zich een jaar lang Topopleiding noemen. Hoe goed alle opleidingen van een school gezamenlijk scoren, bepaalt de plaats van een ROC in het landelijke overzicht van mbo’s.