Werkzaamheden

Stagiairs functioneren als beroepskracht-in-opleiding in de werksituatie van alledag. Zij kunnen in uw bedrijf ingezet worden voor reguliere werkzaamheden die aansluiten bij hun opleiding. Daarnaast kunt u hen vragen speciale opdrachten of projecten voor uw bedrijf te verrichten. Indien gewenst kunnen zij ook opdrachten mee krijgen vanuit de opleiding.

Begeleiding

Het bedrijf zorgt voor een werkplek en wijst een begeleider van de stagiair aan, de praktijkopleider. Elke stagiair wordt begeleid door een docent, die fungeert als de schakel tussen bedrijf, stagiair en school, de BPV-docent. De gegevens van de BPV-docent worden aan het begin van de stage verstrekt.

De BPV-docent komt op bedrijfsbezoek aan het begin en het eind van de stage en onderhoudt verder contact per telefoon en per mail. De frequentie hiervan is afhankelijk van het verloop van de stage en de afspraken die worden gemaakt in het eerste gesprek.

Voorbereiding

Op school heeft de stagiair een stage-voorbereidingsmodule doorlopen, waarin aandacht is besteed aan solliciteren en doel van de stage. De ervaring leert dat stagiairs het in eerste instantie lastig vinden deze informatie te koppelen aan de praktijksituatie. Het kennismakingsgesprek in het bedrijf is daarmee al een eerste leerervaring.

Voor aanvang van de stage bespreekt de stagiair met de praktijkopleider wat hij of zij in de stage wil of moet leren. Hij heeft daartoe een stagemap met daarin alle relevante gegevens.

Beoordeling

De stage is een onderdeel van de opleiding dat voldoende moet worden afgesloten. De volgende aspecten zijn daarbij van belang:

  • De stagiair heeft aangetoond dat hij/zij over de benodigde competenties beschikt;
  • De stagiair heeft de juiste houding voor het uitoefenen van het beroep.

De praktijkopleider en BPV-docent beoordelen deze aspecten aan de hand van beoordelingsmodellen en stellen in goed overleg een eindresultaat van de stage vast.

Accreditatie

Stagebedrijven worden opgenomen in het register van Erkende Leerbedrijven. Indien u nog niet beschikt over dit predicaat, kan het landelijk kenniscentrum beoordelen of u voor accreditatie in aanmerking komt. Zodra wij uw melding als stagebedrijf hebben ontvangen, zullen wij u informeren over de wijze van accrediteren.