Werkzaamheden

Een BBL-student heeft een leerwerkovereenkomst met school en een arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf van minimaal 20 uur per week. De student kan in uw bedrijf worden ingezet voor werkzaamheden die aansluiten bij de opleiding.

Begeleiding

U zorgt binnen uw leerbedrijf voor een praktijkopleider. Elke BBL-student met een leerbaan wordt vanuit school begeleid door een BPV-docent. Deze fungeert als de schakel tussen het leerbedrijf, de student en ROC Rivor. De contactgegevens van de BPV-docent worden aan het begin van het BBL-traject verstrekt.

De BPV-docent komt op bedrijfsbezoek bij de start van de opleiding en tijdens het schooljaar. Verder wordt de student begeleid door de praktijkopleider. De frequentie van de bezoeken is afhankelijk van het verloop van het BBL-traject. Gemaakte afspraken worden door de BPV-docent vastgelegd in een voortgangsrapportgage.

Voorbereiding

Het zoeken van een leerbedrijf en bijbehorende sollicitatiegesprekken is voor de BBL-student een belangrijke leerervaring. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerwerkplek. Indien nodig ondersteunen de BPV-docenten hierbij. De student ontvangt tijdens de eerste periode van de opleiding een BPV-map. Daarin vindt u alle relevante gegevens en de praktijkopdrachten. Voor iedere kerntaak worden er praktijkexamens in het leerbedrijf afgenomen.

Beoordeling

De BPV bestaat uit verschillende onderdelen die allen met een voldoende moeten worden afgesloten. Daarbij is het volgende van belang:

  • De BBL-student laat de juiste beroepshouding en competenties zien;
  • De BBL-student reflecteert samen met de praktijkopleider en BPV-docent op het persoonlijk ontwikkelings- en actieplan dat per kerntaak is opgesteld;
  • De BBL-student behaalt minimaal een voldoende voor ieder praktijkexamen. Dit wordt beoordeeld door de praktijkopleider door middel van beoordelingsmodellen. Daarnaast wordt een verantwoordingsgesprek gevoerd om de kwaliteit van het praktijkexamen te borgen.

Accreditatie

  • U bent als leerbedrijf opgenomen in het register van Erkende Leerbedrijven;
  • Indien u nog niet beschikt over deze erkenning, is het mogelijk om dit aan te vragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), via www.s-bb.nl;
  • Voor Subsidieregelingen kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).