Ik wil inburgeren. Wat moet ik dan doen?

Je bent onlangs in Nederland komen wonen. De cultuurverschillen zijn waarschijnlijk groot en je moet een nieuwe taal leren. Om je thuis te voelen in Nederland, kun je een inburgeringscursus volgen. Deze cursus van ROC Rivor bereidt je voor op het inburgeringsexamen. Als je de inburgeringscursus en het examen hebt voltooid, dan ben je officieel ingeburgerd.

Verplicht of vrijwillig inburgeren

Moet ik verplicht inburgeren of is inburgeren vrijwillig? Dat ligt aan je persoonlijke situatie. Inburgeren is niet verplicht als je:

 • de nationaliteit hebt van een land in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of Turkije;
 • jonger bent dan 18 jaar;
 • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen je leerplichtig was;
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken hebt van een Nederlandstalige opleiding;
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk, bijvoorbeeld als expat.

Voldoe je niet aan de bovenstaande eigenschappen? Dan is een inburgeringscursus volgen wel verplicht. En hoe zit dat met de inburgering van vluchtelingen? Vluchtelingen moeten ook verplicht een inburgeringscursus volgen als zij:

 • tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd zijn;
 • in het bezit zijn van een verblijfsvergunning;
 • niet in het bezit zijn van een paspoort van een land uit de Europese Unie of Turkije.

Hoe ziet de cursus Inburgering eruit?

Wil je een inburgeringscursus volgen? Dan is het goed om te weten hoe een inburgeringscursus er uitziet. Hieronder vind je allerlei relevante informatie.

Voor wie?

Woon je sinds kort in Nederland en heb je een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) ontvangen dat je moet inburgeren? Dan kun je deze inburgeringscursus volgen.

Cursusduur

Hoe lang de inburgeringscursus duurt, hangt af van je vooropleiding, je kennis van de Nederlandse taal en hoeveel je buitenschools oefent. De lessen worden zowel overdag als in de avonduren gegeven.

Maximale groepsgrootte

Je volgt de inburgeringscursus met maximaal 12 tot 18 personen.

Kosten inburgeringscursus

Je krijgt eerst een contract van 10 weken, dat verlengd kan worden. Er zijn in totaal 40 lesweken per jaar. We hanteren per opleidingsniveau het volgende uurtarief:

 • Analfabeet 13 euro p/u
 • Laagopgeleid 13 euro p/u
 • Hoogopgeleid 13 euro p/u

Lening bij DUO

Omdat ROC Rivor het Keurmerk Inburgering heeft, kun je als inburgeraar in veel gevallen geld lenen via DUO. Voor meer informatie kijk op www.inburgeren.nl. Je kunt er ook voor kiezen de cursus en het examen zelf te betalen.

Keurmerk Blik op Werk

ROC Rivor is door Blik op Werk, een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie, gecertificeerd en voldoet daarmee aan de gestelde normen voor inburgeringscursussen.

Locaties

Woon je in de omgeving van Tiel, Zaltbommel of Culemburg en zoek je een inburgeringscursus in de buurt? Dan kun je de inburgeringscursus volgen bij Rivor Volwassenenonderwijs. Bekijk onze locaties.

ROC Rivor biedt 3 inburgeringstrajecten aan: alfabetisering, inburgering en staatsexamen.

Alfabetisering

Moet je nog Nederlands leren lezen, schrijven en spreken? Dan start je met een Alfabetiseringscursus. Je oefent met de Nederlandse taal, op het gebied van:

 • spreken
 • luisteren
 • schrijven
 • lezen

In deze cursus leer je basisvaardigheden zoals eenvoudige woorden lezen, adresgegevens schrijven of dagen van de week herkennen.

Inburgeringscursus

Tijdens de inburgeringscursus leer je de Nederlandse taal op niveau A2, B1 of B2. We werken middels een vaste methode: Taal Compleet. Daarnaast leer je meer over de Nederlandse samenleving. De cursus is inclusief:

 • training voor het examen.
 • kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).
 • oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Je hebt 7,5 uur per week les. Daarnaast krijg je huiswerk waar je een aantal uur per week bezig bent.

Staatsexamen NT2 inburgering

Je sluit de inburgeringscursus af met een Staatsexamen NT2 - Inburgering. Om je hierop voor te bereiden, kun je een Staatsexamencursus volgen. Tijdens deze cursus leer je de Nederlandse taal op het gebied van: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Daarnaast oefen je voor het Staatexamen NT2 - Inburgering.

ROC Rivor biedt 2 soorten Staatsexamencursussen aan:

 • Staatsexamen NT2 I - Hierna heb je voldoende taalniveau om een beroepsopleiding te volgen of om verder te gaan met Staatsexamen NT2 II.
 • Staatsexamen NT2 II - Hierna heb je voldoende taalniveau om aan het hbo of de universiteit te studeren.

Rivor Volwassenenonderwijs werkt samen met betrokken docenten die de lessen verzorgen. Zij zien er ook op toe dat je je prettig voelt in de groep en houden jouw vorderingen goed in de gaten.

Met behulp van de computer kun je als cursist examentraining volgen en oefenen. Dit wordt gedaan met Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Ook het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in de inburgeringscursus aangeboden.

Wanneer je je aanmeldt bij Rivor Volwassenenonderwijs, krijgt je een intakegesprek en intaketoetsen. Vervolgens wordt vastgesteld op welk taalniveau je met de inburgeringscursus start en hoe lang de cursus zal duren.

Beter Nederlands leren na inburgeringscursus

Wil je na het inburgeren nog beter Nederlands leren? Bij Rivor Volwassenenonderwijs en ROC Rivor kun je diverse cursussen volgen, zoals:

Inburgeringscursus volgen? Neem contact op!

Ben je op zoek naar een inburgeringscursus in de buurt en spreekt de cursus van ROC Rivor je aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Dat kan per mail: info@rivorvolwassenenonderwijs.nl of door te bellen naar 0344-656220.

Klachtenlijn en College van Arbitrage van Stichting Blik op Werk

 1. Als je een klacht hebt, kun je gebruik maken van de Klachtenregeling - ROC Rivor.
 2. Indien de klager begeleiding dan wel bemiddeling wenst bij het indienen van zijn klacht of de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of - kan de klager zich wenden tot Klachtenformulier scholen inburgering Nederland of de klachtenlijn van de stichting Blik op Werk via Klachten@zoekinburgerschool.nl of via telefoon 030- 30 30 645.
 3. Ook kan de klager ervoor kiezen om naar het College van Arbitrage van de stichting Blik op Werk te stappen, via Klachten@zoekinburgerschool.nl of via telefoon 030- 30 30 645. Hier zijn wel kosten aan verbonden die de klager zelf moet betalen. Het College van Arbitrage doet een bindend advies. Beide partijen dienen het bindend advies op te volgen.