Stageplaats Ondernemerschap en Dienstverlening

Inleiding

Inleiding


Onze maatschappij heeft behoefte aan goed opgeleide vakmensen. De Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening van ROC Rivor verzorgt daarom voor verschillende vakgebieden opleidingen, zodat jongeren en volwassenen zich kunnen ontwikkelen tot gekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Beroepsbeoefenaren die hun vak beheersen.

ROC Rivor kan dit echter niet zonder de medewerking van bedrijfsleven en instellingen. Onmisbaar voor het leren van een vak is het opdoen van kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk van het beroep. Hiervoor zijn bedrijven en instellingen nodig die de tijdens een stage toekomstige beroepsbeoefenaren de plek en de begeleiding willen bieden die nodig zijn om het vak te leren.

Investeren in de toekomst

Het begeleiden van toekomstige beroepsbeoefenaren gedurende de stageperiode kost natuurlijk tijd, ruimte en middelen. Maar u krijgt er ook wat voor terug:

  • In de loop van de stage kan een stagiair steeds meer taken en werkzaamheden in uw bedrijf zelfstandig uitvoeren; waardoor u begeleidingstijd “terugverdient”;
  • De stagiair neemt kennis en vaardigheden uit zijn of haar opleiding mee naar uw organisatie. Daardoor kan een uitwisseling ontstaan waarmee  beide partijen hun voordeel kunnen doen;
  • U draagt bij aan goed gekwalificeerd personeel voor de bedrijfstak en de regio,  waarbij u zelf vooraan staat bij het verwerven van geschikte medewerkers;
  • Uw bedrijf of organisatie ontvangt het predicaat “Erkend Leerbedrijf” en wordt opgenomen in het landelijk register van erkende leerbedrijven. Uw klanten en relaties herkennen daarmee de waarde die u aan deskundigheid hecht, want u laat uw opdrachtgevers zien dat u opleiden belangrijk vindt.

Het beschikbaar stellen van stageplaatsen betekent investeren in de kwaliteit van toekomstige medewerkers en daarmee in de kwaliteit van uw organisatie.

Meer informatie

Meer informatie over de beroepspraktijkvorming bij onze academie:

Opleidingen Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
Aanvraagformulier beroepspraktijkvorming 2017-2018
Inrichting beroepspraktijkvorming BOL
Inrichting beroepspraktijkvorming BBL
Contact

sluiten