Leren bij ROC Rivor

Rocrivor.nl - Themapagina's - Leren bij ROC Rivor


Wat komt er bij kijken als je kiest voor een mbo-opleiding bij ROC Rivor? Op deze pagina vertellen we je daar graag meer over.

Vier niveau's

Bij ROC Rivor kun je een mbo-opleiding leren op vier niveaus:
• niveau 1: Assistentopleiding
• niveau 2: Basisberoepsopleiding
• niveau 3: Vakopleiding
• niveau 4: Middenkaderopleiding of Specialistenopleiding


De mbo-opleidingen op niveau 1 en 2 duren één tot twee jaar. De opleidingen op niveau 3 en 4 duren twee tot vier jaar. Op welk niveau je instroomt, hangt af van je vooropleiding. Voor alle opleidingen bij ROC Rivor geldt dat ze starten bij voldoende aanmeldingen.

BOL of BBL

Je kunt op twee manieren leren: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De manier van leren is verschillend, maar de diploma’s zijn gelijk. Bij sommige opleidingen kun je kiezen uit de BOL-variant of de BBL-variant. Bij andere heb je maar één mogelijkheid.

Beroepsopleidende leerweg – BOL
Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je de hele week naar het ROC. Dat is ideaal als je nog niet wilt gaan werken, als je leren leuk vindt en houdt van de regelmaat van school. Tijdens je stage, ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, doe je praktijkervaring op. Die stage loop je bij een erkend leerbedrijf/instelling. Hoe vaak dat is, en wanneer, hangt af van de opleiding die je kiest. Tussen de twintig en vijftig procent van de BOL-opleiding bestaat uit stage. Onze BPV-coördinatoren helpen je bij het vinden van een geschikt leerbedrijf/instelling voor je stage.

Beroepsbegeleidende leerweg – BBL
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een beroep en ga je direct werken bij een erkend leerbedrijf/instelling. Dat is ideaal als je liever niet de hele week naar school gaat. Je werkt zestig tot tachtig procent van de tijd en je verdient een salaris. Meestal ga je één dag per week naar het ROC. Bij sommige opleidingen heb je een aantal weken achter elkaar les en ga je daarna een aantal maanden of weken werken. In je leerbedrijf/instelling leer je de praktijk. Op het ROC krijg je de theorie en kun je met medestudenten en docenten ervaringen uitwisselen. Je kunt alleen een BBL- opleiding volgen als je een baan en een werkgeversverklaring hebt. Dit moet je vaak zelf regelen met een erkend leerbedrijf/instelling.

Beroepsgericht onderwijs

Het onderwijs bij ROC Rivor is, net als de maatschappij, voortdurend in beweging. In de eerste plaats leer je bij het ROC natuurlijk de kennis en vaardigheden voor het beroep dat je wilt uitoefenen. Dat is de basis. Maar daarnaast besteden we ook veel aandacht aan je inzicht, beroepshouding en gedrag. Want je moet immers ook kunnen samenwerken, plannen en leren van je ervaringen. Daarmee ben je straks instaat om professioneel te handelen in je beroep en kun je omgaan met probleemsituaties. Deze specifieke beroepskennis en –vaardigheden samen noemen we competenties. Op het ROC leer je deze via het beroepsgerichte onderwijs. Tijdens je opleiding zijn de lessen zoveel mogelijk gekoppeld aan echte beroepssituaties. Zo leer je in praktijkruimtes die sprekend lijken op de omgeving waar jij straks gaat werken. En je werkt zelfstandig of in groepjes aan projecten, soms voor echte bedrijven en/of instellingen. Natuurlijk krijg je daarbij ondersteunende (theorie)lessen en persoonlijke begeleiding van onze docenten.

Taal en rekenen in het mbo

Taal en rekenen zijn basisvaardigheden. Iedereen heeft ze nodig in het dagelijks leven. Als je klaar bent met je opleiding moet je natuurlijk ook in je werk op een goede manier met de Nederlandse taal omgaan en laten zien datje over rekenvaardigheden beschikt. Voor bepaalde opleidingen moet je ook laten zien dat je voldoende kennis hebt van de talen Engels en/of Duits. Daarom is er in het mbo veel aandacht voor deze vakken en moet je naast de schoolexamens zelfs een centraal examen maken. Om je opleiding te kunnen afronden, moet je voor taal en rekenen een voldoende resultaat behalen.

Taal- en rekenlessen
Voordat je examen doet, wordt er natuurlijk veel geoefend. Bij ROC Rivor krijg je dan ook taal- en rekenlessen. Je krijgt onder andere les in mondelinge taalvaardigheid, lezen, taalverzorging en schrijfvaardigheid. Op het gebied van rekenen leer je alles over getallen, verhoudingen, meetkunde en verbanden. Als je veel moeite hebt met taal of rekenen, kun je bij ROC Rivor naast de vaste lessen extra hulp krijgen tijdens wekelijkse ondersteuningslessen. Daarnaast kunnen studenten met een ernstig rekenprobleem of dyslexie een aangepast examen doen waarbij hulpmiddelen zijn toegestaan. ROC Rivor biedt een remediërend rekentraject aan dat afgestemd is op de exameneisen.

De nieuwe kwalificatiestructuur

Sinds 2016 is de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo een feit.

Wat houdt deze nieuwe kwalificatiestructuur voor jou in?
Jij als student staat centraal in de nieuwe kwalificatiestructuur. Maar het onderwijs en het bedrijfsleven hebben ook een centrale plek. Zij werken samen om jouw opleiding nog beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Hierdoor kun jij je nog beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Hoe zit jouw opleiding er straks uit?
In de nieuwe kwalificatiestructuur bestaat je opleiding uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Een basisdeel en een profieldeelvormen samen de kwalificatie. Keuzedelen vormen een belangrijk onderdeel van je opleiding. Zij spelen in op innovaties in het bedrijfsleven en/of op regionale ontwikkelingen. Met de nieuwe keuzedelen kun je je verder verbreden en verdiepen en jouw kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Ook kun je hiermee voorsorteren op een nieuwe opleiding in het mbo of het hbo.

Doorstromen

Als je een mbo-opleiding bij ROC Rivor hebt gedaan, kun je gaan werken of verder leren voor een hoger niveau in het mbo. In bepaalde gevallen kun je ook doorstromen naar het hbo. Met je mbo-diploma op niveau 4 heb je daarvoor vaak de perfecte vooropleiding. In het laatste jaar van je opleiding informeren we je over de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs.

sluiten