Kosten mbo-opleidingen

Kosten MBO-opleidingen 2016-2017

Kosten MBO-opleidingen 2016-2017

De hoogte van de kosten voor deelname aan onze MBO-opleidingen hangt af van het volgende:
·         Leeftijd van de deelnemer;
·         Niveau van de opleiding;
·         Opleidingsvariant: BOL of BBL

BOL-opleiding

Bij de BOL-opleiding betaal je per studiejaar het wettelijk verplichte lesgeld. Dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Voor het studiejaar 2017-2018 is dat € 1137,-. Van DUO krijg je in september of oktober bericht over de betaling hiervan. Je betaalt overigens alleen lesgeld als je op 1 augustus van het betreffende jaar 18 jaar of ouder bent. Zolang je jonger bent dan 18 betaal je geen lesgeld, maar alleen de kosten voor leermiddelen die vermeld staan bij de opleidingsinformatie.

BBL-opleiding

Bij de BBL-opleiding betaal je jaarlijks het wettelijk verplichte cursusgeld. In het studiejaar 2017-2018 is het cursusgeld voor de opleidingen op niveau 1 en 2 € 236,- en voor niveau 3 en 4 € 573,-. Het cursusgeld moet worden betaald aan ROC Rivor. Het ROC is het bedrag verschuldigd aan het Ministerie van OC&W. Je betaalt alleen cursusgeld als je op 1 augustus van het betreffende jaar 18 jaar of ouder bent. Zolang je jonger bent dan 18 betaal je geen cursusgeld, maar alleen de kosten voor leermiddelen die vermeld staan bij de opleidingsinformatie.

Vrijwillige deelnemerbijdrage

De deelnemerbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ROC Rivor wordt besteed aan activiteiten die niet of onvoldoende gesubsidieerd worden door het Ministerie van OC&W. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor investeringen in de ICT, ongevallen-, stage- en WA-verzekering en overige activiteiten, zoals projecten, culturele en sportieve activiteiten en gastsprekers. In het studiejaar 2017-2018 is de deelnemerbijdrage voor BOL- opleidingen € 45,- en voor BBL-opleidingen € 20,-.

Kosten leermiddelen en laptop

Met leermiddelen bedoelen we bijvoorbeeld de boeken en software die je nodig hebt voor je opleiding. Maar ook een rekenmachine, werkkleding, werkmateriaal, gereedschappen, e.d. vallen hieronder. Deze kosten worden vermeld bij elke opleiding. Het betreft de gemiddelde kosten per studiejaar. Vaak zijn de kosten in het eerste studiejaar hoger dan de andere jaren. Voor alle opleidingen dien je te beschikken over een laptop. Dit staat ook vermeld op de opleidingspagina's. Via het laptopproject van ROC Rivor kun je een laptop voor een aantrekkelijke prijs aanschaffen.

Studiefinanciering en studentenreisproduct

Als je een BOL-opleiding doet en 18 jaar of ouder bent, krijg je studiefinanciering. Wel zit er verschil in de terugbetaling van de studiefinanciering. Volg je een niveau 1 of 2 opleiding, dan is je studiefinanciering een gift. Wie op niveau 3 of 4 studeert, krijgt een prestatiebeurs. Als je binnen tien jaar je diploma behaald dan is de prestatiebeurs ook een gift. Lukt dat niet, dan moet je het totale bedrag terugbetalen. De hoogte van je studiefinanciering hangt af van het inkomen van je ouders. Voor de laatste informatie van de DUO kijk op www.duo.nl of bel met 050 - 599 77 55.

Bij een BBL-opleiding krijg je vaak salaris en dus geen studiefinanciering. Daarnaast worden bij sommige leerbedrijven ook de studiekosten vergoed.

Studentenreisproduct
Als je recht heb op studiefinanciering krijg je voor het openbaar vervoer ook een studentenreisproduct op je OV-chipkaart. Of je het reisproduct moet terugbetalen, hangt zoals bij studiefinanciering af van je niveau en studiesucces. Vanaf 1 januari 2017 krijgen MBO'ers die nog geen 18 jaar zijn ook een studentenreisproduct.  

Aanvullende beurs of lening

Kun je zelf en je ouders onvoldoende bijdragen aan jouw BOL-opleiding? Dan kun je een aanvullende beurs aanvragen. Ook is het mogelijk om bij DUO extra geld te lenen. Het geleende bedrag moet je inclusief rente terugbetalen na je studie. Voor meer informatie kijk op duo.nl.

sluiten