Kosten mbo-opleidingen

Kosten mbo-opleidingen 2018-2019

Kosten mbo-opleidingen 2018-2019

De hoogte van de kosten voor deelname aan onze mbo-opleidingen hangt af van het volgende:
·         Leeftijd van de deelnemer;
·         Niveau van de opleiding;
·         Opleidingsvariant: BOL of BBL

De opleidingskosten voor schooljaar 2019-2020 worden rond april 2019 bekend gemaakt.

BOL-opleiding

Bij de BOL-opleiding betaal je per studiejaar het wettelijk verplichte lesgeld. Dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Voor het studiejaar 2018-2019 is dat €1.155,-. Van DUO krijg je in september of oktober bericht over de betaling hiervan. Je betaalt overigens alleen lesgeld als je op 1 augustus van het betreffende jaar 18 jaar of ouder bent. Zolang je jonger bent dan 18 betaal je geen lesgeld, maar alleen de kosten voor leermiddelen die vermeld staan bij de opleidingsinformatie.

BBL-opleiding

Bij de BBL-opleiding betaal je jaarlijks het wettelijk verplichte cursusgeld. In het studiejaar 2018-2019 is het cursusgeld voor de opleidingen op niveau 1 en 2 € 240,- en voor niveau 3 en 4 € 582,-. Het cursusgeld moet worden betaald aan ROC Rivor. Het ROC is het bedrag verschuldigd aan het Ministerie van OC&W. Je betaalt alleen cursusgeld als je op 1 augustus van het betreffende jaar 18 jaar of ouder bent. Zolang je jonger bent dan 18 betaal je geen cursusgeld, maar alleen de kosten voor leermiddelen die vermeld staan bij de opleidingsinformatie.

Vrijwillige deelnemerbijdrage

De deelnemerbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ROC Rivor wordt besteed aan activiteiten die niet of onvoldoende gesubsidieerd worden door het Ministerie van OC&W. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor investeringen in de ICT, ongevallen-, stage- en WA-verzekering en overige activiteiten, zoals projecten, culturele en sportieve activiteiten en gastsprekers. In het studiejaar 2018-2019 is de deelnemerbijdrage voor BOL- opleidingen € 45,- en voor BBL-opleidingen € 20,-.

Kosten leermiddelen en laptop

Met leermiddelen bedoelen we bijvoorbeeld de boeken en software die je nodig hebt voor je opleiding. Maar ook een rekenmachine, werkkleding, werkmateriaal, gereedschappen, e.d. vallen hieronder. Deze kosten worden vermeld bij elke opleiding. Het betreft de gemiddelde kosten per studiejaar. Vaak zijn de kosten in het eerste studiejaar hoger dan de andere jaren. Voor alle opleidingen dien je te beschikken over een laptop. Dit staat ook vermeld op de opleidingspagina's. Via het laptopproject van ROC Rivor kun je een laptop voor een aantrekkelijke prijs aanschaffen.

Studiefinanciering & tegemoetkoming studiekosten BOL-opleiding

Als je een opleiding volgt op niveau 3 of 4, kom je in aanmerking voor de prestatiebeurs. De prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs, eventueel aangevuld met een aanvullende beurs. Deze wettelijke regelingen veranderen voortdurend. Voor de laatste informatie kijk je op de website www.duo.nl of bel je met 050 - 599 77 55.

Kies je voor een BOL-opleiding en ben je 16 of 17 jaar, dan is het voor je ouders mogelijk om bij de DUO een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van hun inkomen.

Reiskosten en OV-kaart

Je krijgt een studentenreisproduct als je een voltijdopleiding doet aan het mbo, ook als je nog geen 18 bent. Het studentenreisproduct is er voor Nederlanders en niet-Nederlanders met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Doe je mbo niveau 1 of 2, dan is je studentenreisproduct altijd gratis. Doe je mbo 3 of 4 dan is je studentenreisproduct een lening (€ 89,07 per maand in 2017). Alleen als je binnen10 jaar je diploma behaalt, wordt je reisproduct  een gift. Je kunt er daarom voor kiezen om je reisproduct niet op te halen. Als je ervoor kiest je reisproduct niet op te halen,  ontvang je geen extra studiefinanciering.

Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet je het stopzetten. Dat gebeurt dus niet automatisch. Zet je te laat stop, dan krijg je een boete van € 97,- per halve maand. Doe je mbo of val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag je naast je studentenreisproduct niet te veel bijverdienen. De grens voor bijverdienen is € 14.215,75. Als je deze grens nadert, moet je je reisproduct voor de rest van het jaar stopzetten.

Alle informatie over de OV-kaart en hoe je hem kunt aanvragen, vind je op www.duo.nl/particulier/ov-en-reizen

sluiten