Privacy statement

Bescherming van persoonsgegevens
Een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van deze website is voor ROC Rivor van groot belang. ROC Rivor streeft dan ook naar een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens. De meeste informatie is op deze website beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan wel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd. Deze gegevens worden dan als volgt behandeld:

  • Persoonlijke gegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening te realiseren. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan
  • De verwerking van persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen of verkocht aan derden.
  • ROC Rivor treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van persoonlijke gegevens.
sluiten